ANASAYFA | BLOG | SORU CEVAP | REFERANSLARIM | DOWNLOAD | HAKKIMDA | İLETİŞİM | ARAMA
SQL NEDİR ?

   SQL tüm yazılım geliştiriciler için öğrenilmesi zorunlu bir dildir. Yazılımcının yöneldiği dillere göre SQL dilleri farklılık gösterse de illa ki bir SQL öğrenilmesi farzdır. Peki ama nedir bu SQL, öncelikle bunu bi açalım.
   Structured Query Language yani kısa adı ile SQL, yapısal sorgulama dilidir. Veritabanlarındaki veriler belirli bir hiyerarşiye göre saklanır ve gruplanır, bu sebeple bu tür verilere yapısal veriler deriz. Başka bir deyişle SQL, veritabanına veri ekleme, silme, güncelleme, okuma gibi işlemlerin yapıldığı bir dildir. SQL diğer diller gibi programlama dili değil, sorgulama dilidir ve hemen hemen bütün programlama dilleri ile kullanılır ve bir çok kolaylık sağlar. Yazılım aşamasında satırlarca kod ile yapacağımız bir işi SQL ile tek bir sorguda yapabilir, hem zamandan hem performanstan kazanç elde edebiliriz.
   Veritabanına ve verilerimize direk ulaşamayız, bunun için bazı araçlar kullanırız. Veritabanına ulaşıp veriler üzerinde işlemler yapmamızı sağlayan araçlara Veritabanı yönetim sistemleri denir. VTYS leri veritabanları ile iletişim kurmamızı sağlayan önemli araçlardır. Veritabanı Yönetim Sistemleri ile;

  • Veritabanları oluşturabiliriz
  • Tablolar ekleyebilir ve tablolar üzerinde gerekli düzenlemeleri, ekleme silme,güncelleme ...vb. gibi işlemleri yapabiliriz.
  • Verilerin güvenliği noktasında kısıtlamalar konulup, erişim izinleri sınırlandırılabilinir
  • Verilerin yedeklenmesi ve eski verilere dönme işlemleri yapılabilinir

Şuan kullanılan güncel veritabanı yönetim sistemlerinden bazıları şunlardır;

  • MSSQL
  • Oracle
  • MS Access
  • MySQL
  • IBM DB2
  • ...

   Veritabanları tablolardan, tablolar ise satır ve sütunlardan oluşmaktadır. Tablolarda tutulacak verilere göre sütunlar belirlenir ve birden çok tablo arası bağlantı kurulacaksa bunlar göz önünde bulundurularak sütunlara tekillik sağlayacak Primary Key ataması yapılır. Primary Key her satır için kendine özgüdür ve o değer başka satırda aynı kolonda tekrarlanamaz, böylece tablolar arası doğru şekilde ilişkilendirmeler yapılırsa bir veri için birden çok tablodaki özellik sorgulanıp gerekli kısıtlamalar yapılarak geniş bir sorgu cümlesi oluşturulabilinir. Primary Keyler kesinlikle boş bırakılamaz. Bu veriler ile diğer tablolardaki Foreign Key ler arası ilişkilendirmeler yapılır ve birden çok tablodaki veri tak bir tabloymuş gibi kullanılıp sorgulama yapılabilinir. ilerki yazılarımda tablolar arası bağlantıların (join işlemlerinin) nasıl olacağına da değineceğim, oradan daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Diğer Yazılarımdan Seçmeler...